Seminar trenera, sportskih direktora i voditelja škola nogometa

U organizaciji Instruktorske službe ŽNS DN, u utorak, 20. rujna 2022. , održan je obvezni Seminar trenera, sportskih direktora i voditelja škola nogometa ŽNS za natjecateljsku sezonu 2022/2023.  Na seminar  su bili pozvani treneri, sportski direktori i voditelji škola nogometa iz svih klubova sa područja ŽNS kao i osobe koje su trenutno polaznici osposobljavanja za trenera UEFA C i UEFA B kategorije na  Nogometnoj akademiji HNS-a.