Svečana dodijela diploma Nogometne akademije HNS-a za trenere sa područja NC Metković-Opuzen -Ploče

U ponedjeljak,18.prosinca 2023.g. u prostorijama ONK Metković napravljena je svečana
dodijela diploma polaznicima tečaja Nogometne akademije HNS-a, koji su uspješno završili
nastavni program osposobljavanja za trenera nogometa UEFA C i UEFA B po modelu i
programu Nogometne akademije HNS-a ( prema UEFA Trenerskoj konvenciji program
edukacije za trenera nogometa UEFA C i UEFA B kategorije ).
Diplome su dobili;
1.Drago Jelavić – UEFA C
2.Zvonimir Ilić – UEFA C
3.Ivan Bebić – UEFA C
4.Luka Borovac – UEFA B
5.Marin Jelčić – UEFA B
6.Saša Burđelez – Futsal C

U ime NA HNS-a diplome je dodijelio profesor Jozo Bebić, instruktor ŽNSDN i predavač na NA
HNS-a.