Selekcijske utakmice za 2008. i 2009. NC Dolina Neretve

Na temelju plana i programa rada Instruktorske službe ŽNS DN za 2021. godinu, Jozo Bebić,instruktor ŽNS i Mate Borovac, koordinator NC Dolina Neretve, u suradnji sa voditeljima škola nogometa i trenerima mlađih uzrasnih kategorija iz klubova sa područja NC Doline Neretve organizirali su selektivne utakmice za pionire U-13 (igrači rođeni 2008.) i mlađe pionire U-12 (igrači rođeni 2009.).