Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije trenera/ice nogometa prve razine UEFA C kategorije

Poštovani,

novi Zakon o sportu koji je stupio na snagu 01.01.2023. regulira osobe koje smiju obavljatiposlove u nogometu i voditi momčadi u natjecanju. To su prema članku 18. i 19. Zakona osportu isključivo treneri. Osobe koje su završile C tečaj na Nogometnoj akademiji HNS imajustatus voditelja u sportu. Nogometna akademija HNS pokrenula je izradu novih programa satnicom i SIU-a (skupoviishoda učenja) prilagođenim novom Zakonu o sportu te dobila pozitivno rješenje ministarstva.

Ukoliko to žele, putem novih programa osposobljenim voditeljima/icama C kategorije (premanovom Zakonu o sportu su to „instruktori/ice za rad u nogometu“ ) a koji posjedujuuvjerenje o osposobljavanju za rad u nogometu i do nedavno su radili u praksi trenerskiposao te vodili ekipe u natjecanju, daje se mogućnost upisati novi program i steći zvanjetrener/ica nogometa UEFA C kategorije, što je prema Zakonu o sportu trener prve razine. Nataj bi način mogli obavljati poslove trenera u nogometu.Završetkom tog programa kandidati bi stekli zvanje „Trener nogometa 1. razine UEFA C“ tedobili adekvatno uvjerenje o osposobljenosti .Stekli bi i pravo na UEFA-inu iskaznicu UEFA C trenera, odnosno UEFA-inu diplomu UEFA C trenera koja je međusobno priznata unutar članica UEFA.

Pozivamo sve koje su završile C tečaj na NA HNS-a za voditelja/ice C kategorije u nogometukao i  klubove na području ŽNS da obavijeste potencijalno zainteresirane kandidate (sadašnjevoditelje/ice C kategorije prema planu i programu NA HNS-a ) da se prijave za ovu edukaciju najkasnije do četvrtka,01.02.2024.

Za upis na UEFA C 1. razinu trenera je obavezno dostaviti traženu dokumentacija koju možete vidjeti u privitku ovog dopisa. Prijavu i dokumentaciju zainteresirani mogu poslati na e-mail: jozo.bebic@gmail.com . Zaključno do petka, 02.02.2024., liste kandidatai tražene podatke ŽNS trebadostaviti na NA HNS-a.Po primitku liste zainteresiranih kandidata ,a u suradnji sa ŽNS-ima , NA HNS će započetiplaniranjem daljnjih aktivnosti i provedbu edukacije.

U slučaju da trebate bilo kakvu dodatnu informaciju u svezi gore navedeog možete nas slobodno kontaktirati putem e-mail:jozio.bebic@gmail.com

Športski pozdrav.

Instruktor ŽNSDN

Jozo Bebić,prof.