Izvješće-Razvojni trening za NC Dubrovnik-Župa dubrovačka-Konavle

Razvojni trening za dječake U-14 (2010.g.) i U-13 ( 2011.g. ) iz klubova
sa područja NC Dubrovnik-Župa dubrovačka-Konavle

Na području Nogometnog centra Dubrovnik-Župa dubrovačka-Konavle u
četvrtak,29.veljače 2024.god., održan je na igralištu u Gospinu polju, Razvojni
trening za dječake U-14 ( 2010.g.) i U-13 ( 2011.g. ) iz klubova sa područja NC Dubrovnik-Župa dubrovačka-Konavle.
Pozivu instruktora i koordinatora NC D-Žd-K odazvalo se je 27 dječaka i 9 trenera iz klubova sa područja NC D-Žd-K.

1.Ruso Luka ( 2010.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
2.Mikulandra Niko ( 2010.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
3.Bosnić Niko ( 2010.g.) – NK GOŠK – Dubrovnik 1919
4.Slade Vlaho ( 2010.g.) – NK GOŠK Dubrovnik 1919
5.Drobac Vlaho ( 2010.g.)- NA Konavle
6.Bešović Denis ( 2010.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
7.Cvjetović Antonio ( 2010.g. ) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
8.Drašković Pero ( 2010.g. ) -NA Konavle
9.Koprivica Maroje ( 2010.g.) – NK GOŠK- Dubrovnik 1919
10.Nadramija Dominik ( 2010.g.) – NK GOŠK- Dubrovnik 1919
11.Mihaica Stjepan ( 2010.g.) – NK Župa dubrovačka
12.Kralj Borna ( 2010.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
13.Margaretić Borna ( 2010.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
14.Matić Vlaho ( 2010.g.) -NK GOŠK-Dubrovnik 1919
15.Totić Frane ( 2011.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
16.lučić Petar ( 2011.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
17.Đapo Miran ( 2011.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
18.Jurišić Celestin ( 2011.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
19.Hezonja Matej ( 2011.g. ) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
20.Vlašić Luka ( 2011.g.) – NK Župa dubrovačka
21.Nikitović Erik ( 2011.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
22.Galov Maroje ( 2011.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
23.Đapo Arijan ( 2011.g.) – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
24.Boro Filip ( 2011.g.) – NK Župa dubrovačka
25.Vodopija Ivano ( 2011.g.) -NK NA Libertas
26.Mršić Tadej ( 2011.g.) – NA Konavle
27.Njirić Eugen ( 2011.g.) – NA Konavle

Stručni stožer;
1.Jozo Bebić,instruktor ŽNS
2.Kacić Hasan,koordinator NC D-Žd-K
3.Kljajić Oliver,trener NK GOŠK Dubrovnik 1919
4.Žustra Damir,trener NK GOŠK Dubrovnik 1919
5.Delevski Dean,trener NK Župa dubrovačka
6.Mijović Emanuel,trener NK NA libertas
7.Štrkalj Matija,trener NK Župa dubrovačka
8.Vodopija Tomislav,trener NA Konavle
9.Matić Mario,trener NA Konavle

Po završetku treninga prisutni igrači i treneri su upoznati sa daljnim ciljevima i
zadacima koji će se kroz period veljača – lipanj 2024.g. realizirati u okviru programa
Razvojnih treninga na području NC D-Žd-K.

Instruktor ŽNSDN
Jozo Bebić,prof.